Aikido dla dzieci

Aikido dla dzieci czyli trochę teorii

dziewczyny-cwicza-aikido-w-czestochowie

Zajęcia Aikido w grupach 4-12 lat są prowadzone w sekcjach dziecięcych Aikido naszego klubu w Częstochowie od kilkunastu lat. Są to treningi, w których biorą udział dziewczynki i chłopcy a jedyny podział wynika z uwagi na wiek ćwiczących oraz niekiedy stopień ich zaawansowania. Na podstawie wieloletnich doświadczeń wypracowaliśmy autorski program nauczania Aikido dostosowany do uczestników każdej grupy zajęciowej.

Program zajęciowy obejmuje ćwiczenia zarówno te okreslane mianem gimnastycznych jak i ćwiczenia będące podbudową dla technik Aikido. Poprzez starannie dobrane ćwiczenia oraz gry i zabawy zespołowe z elementami Aikido młodzi studenci mają możliwość równomiernego rozwoju fizycznego oraz poprawę ogólnej sprawności fizycznej.

Specjalnie dobrane elementy zajęć gwarantują prawidłowy rozwój dziecka w Aikido. Zabawy i ćwiczenia ruchowe wpływaja pozytywnie na koncentracje i koordynację. Dzieci uczą się orientacji w przestrzeni oraz prawidłowych odruchów w chwilach zagroźenia. Zajęcia odbywaja się w sali zaopatrzonej w specjalistyczną matę Aikido, posiadającą wszystkie niezbędne atesty.  Zapewnia to bezpieczeństwo podczas nauki przewrotów i padów.

Ważnym elementem zajęć jest nauka sposobów poruszania się, pracy w grupie z innymi dziećmi a także ćwiczenia i gry wykonywane samodzielnie oraz w parach. Jednym z składników treningu Aikido jest nauka etykiety dojo Aikido, elementy poznawcze związane z życiem z średniowiecznej Japonii oraz samodzielne zadania stawiane do wykonania przed każdym studentem.

Trening Aikido dla dzieci zawiera w sobie dużo elementów gimnastycznych oraz sprawnościowych takich jak ćwiczenia oparte na technikach i padach Aikido a także w starszych grupach ćwiczenia siłowe, wyrabiające koordynację czy szybkość. Podstawą zajęć Aikido są oczywiście pady i przewroty a także wychylenia i rzuty wykonywane w bezpieczny sposób z wykorzystaniem specjalistycznej maty sportowej do zajęć Aikido.

Dzieci wykonują techniki i ćwiczenia Aikido samodzielnie, w parach i grupach ucząc się rozumienia i współpracy w grupie z innymi rówieśnikami. To wszystko pod czujnym okiem instruktora, który natychmiast koryguje błędy dbając o prawidłowy przebieg zajęć. Kadra instruktorska prowadząca zajęcia ma zarówno wymagane uprawnienia jak i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z dziećmi.